Hydroizolacja dachu spółdzielni mieszkaniowej w Opolu

Nieszczelny dach papowy

Dach płaski na budynku handlowo-usługowym pokryty był papą termozgrzewalną w bardzo dobrym stanie, brak było widocznym pęknięć, czy pofałdowań. Mimo tego występowały na nim niezidentyfikowane przecieki.
Do wykonania uszczelnienia i renowacji dachu wybrany został system na bazie wodorozcieńczalnej żywicy poliuretanowo-akrylowej DuroDACH R.

2Dach uszczelniony w technologii DuroDACH R

Przygotowanie podłoża polegało na oczyszczeniu dachu z luźnych elementów i innych zabrudzeń metodą hydrodynamiczną.
Następnie na całe podłoże zaaplikowana została powłoka podkładowa DuroGRUNT 2K.
Następnie wszystkie elementy dachowe, a konkretnie ich obwody, zostały wzmocnione za pomocą poliestrowej włókniny DuroNET o szerokości 20cm. W kolejnej operacji cały dach został pokryty płynną membraną DuroDACH R, w którą na całej powierzchni wtopiona została włóknina DuroNET o szerokości 100cm.

3Po zakończeniu prac

Uszczelnienie dachu w technologii płynnych membran DuroDACH zostało wykonane w ciągu 6 dni, a efekt zadowolił inwestora, czego potwierdzeniem jest chęć hydroizolacji dachu płaskiego kolejnych budynków w bieżącym roku.

Informacje:
Lokalizacja – Opole
Powierzchnia dachu – ok. 1 300m2
Data aplikacji – wrzesień 2018
Zastosowane materiały hydroizolacyjne – membrana poliuretanowo-akrylowa DuroDACH R, epoksydowa powłoka gruntująca DuroGRUNT 2K, poliestrowa włóknina wzmacniająca DuroNET
Łączne zużycie materiału – ok. 3kg / m2